Zobrazit aktuální

Čističky odpadních vod - Archiv poptávek

Řešení odpadového hospodářství

Řešení odpadového hospodářství

Hledáme firmy na řešení odpadového hospodářství v Bahrajnu s možností zpracovat 500 MT / denně. Projekt obsahuje třídění, recyklaci, zpracování odpadů, vybudování centrály (DSWMC) a vybudování stanic a skládek na soukromý pevný odpad. Recyklace pevného a kapalného odpadu = 2 300 MT / den. Vybudování ČOV řešení odpadních vod.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Vybudování ČOV

Vybudování ČOV

Hledáme firmy na řešení odpadového hospodářství v Bahrajnu s možností zpracovat 40 000 m3 / den. Vybudování ČOV řešení odpadních vod.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Hledáme firmy na řešení odpadového hospodářství v Bahrajnu s možností zpracovat 400 000 m3/den. Vybudování ČOV řešení odpadních vod.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Zvýšení kapacity odpadového hospodářství

Zvýšení kapacity odpadového hospodářství

Hledáme firmy na řešení odpadového hospodářství v Bahrajnu, s možností rozšiřitelného zpracování odpadu z 200 000 m3 / den na 400 000 m3. Vybudování ČOV řešení odpadních vod.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Mobilní čistírny vod

Mobilní čistírny vod

Hledáme společnost, která by nám mohla nabídnout a měla by zájem se účasnit dodávek mobilních čistíren vod pro arabský trh. Spolupráce s námi na 10 let.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod

Hledáme firmy na vybudování čistírny odpadních vod pro recyklaci domovního odpadu. Projekt je pro Bahrajn.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Paroplynová elektrárna

Paroplynová elektrárna

Pro fabriku na výrobu hliníku na Arabském trhu hledáme dodavatele paroplynové elektrárny (1 350 MW). 4 plynové turbíny a 2 parní turbíny (dodávka + instalace). Přípojky (220 kV, 400 kV), čistírna odpadních vod, DC transformátory. Fabrika bude zpracovávat 1,2 miliardy m3 hliníkové rudy.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Vodovody a kanalizace

Vodovody a kanalizace

Hledáme společnosti, které mají možnost zúčastnit se výstavby rozvodů vody, kanalizace a výstavby ČOV v Bahrajnu. V případě Vašeho zájmu Vám pošlu BLIS
informace. Nejlépe společnosti, které nemají problémy s komunikací v anglickém jazyce.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Výstavba ČOV

Výstavba ČOV

Poptáváme výstavbu ČOV včetně uvedení do provozu, školení, připravenou pro samosprávy. Nejdříve pro populaci 350000 osob s průmyslovým pop. ekv. 5150 p.e., rozšíření v roce 2025 bude provozovat 4040 pro 466491 osob a s prům. ekv. 1244 p.e. Rozšířené zařízení na úpravu kalu s provzdušňovacím syst. s biolog. nitrifikací/denitrifikací, na aerobní stabilizaci kalu v aktivovaných nádržích na kal a na odvodňování kalu atd. Zakázka se bude vykonávat podle smluvních podmínek FIDIC.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod

Poptáváme dodavatele čistíren komunálních (městských) odpadních vod s kapacitou 3000 m3 - 30 000 m3 za den - je potřeba postavit 5 čistíren na různých místech, zakryté a zakopané v zemi, čištění vody na dva stupně - zalévání zeleně a vypuštění do moře.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Čističky vody + úpravny pitné vody

Čističky vody + úpravny pitné vody

Poptáváme pro zájemce z Vietnamu čističky odpadních vod, mobilní i stabilní úpravny pitné vody, čistící filtry pro pitnou vodu, čističky vody pro bazény 200m3, čističky vody pro chov krevet a vyřešení vyčištění vody po vylovení krevet, čistící filtry pro čištění vzduchu (Hepa filter). Na větší dodávky do VSR si nemusíte shánět provozní úvěr, díky L/C akreditivům vystavených renom. smluv. partnery ve VSR. KB a ČSOB jsou přímo napojené na Vietcombank a HSBC je i ve Vietnamu. Obchody bez rizika!

Stát: cz Česká republika Více...
Zpracování odpadu

Zpracování odpadu

Pro projekt zelený Bahrajn hledáme firmy z oblasti projektování, třídění odpadu, zpracování odpadu, kanalizace, čištění odpadních vod.

Stát: sk Slovenská republika Více...
ČOV, jímka, septik

ČOV, jímka, septik

Poptáváme
ČOV pro 4 osoby - 14 ks,
jímka 5 m3 - 14 ks,
3 kom. septik 3 m3 - 14 ks,
termín: září-říjen,
místo: Svitavy,
cena: nabídkou.

Stát: cz Česká republika Více...
Čistička o.v. pro chalupu - Votice

Čistička o.v. pro chalupu - Votice

Potřebuji čističku pro rekonstruovanou chalupu ve Voticích okr. Benešov. Čističku chci postavit na betonovou podlahu vedle stávající plastové jímky (ještě nezprovozněné).

Stát: cz Česká republika Více...
Dodavatel filtračních médií ČOV

Dodavatel filtračních médií ČOV

Hledáme dodavatele filtračních médií (filtr.písky, filtr.skleněná drť, atd.).

Orientační hodnota nákupu v sortimentu od roku 2005 dosud: 3.7 mil.Kč, v roce 2009 230 tis.Kč, v roce 2010 205 tis.Kč.

Představitelé sortimentu: filtr.písek 2-2.5mm, 2-3mm, 3-5mm, písek pro filtry Teide a pod.

Variantou jsou jiná média (skleněná drť, a podobně).

Stát: cz Česká republika Více...