Zobrazit aktuální

Zemní a výkopové práce - Archiv poptávek

Paroplynová elektrárna

Paroplynová elektrárna

Hledáme firmu která by nám na arabském trhu vybudovala paroplynovou elektrárnu - 1200 MW až 1500 MW.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Vybudování nemocnice

Vybudování nemocnice

Hledáme stavební společnost na vybudování nemocnice v Bahrajnu Al Dilmun. Nemocnice bude zahrnovat výstavbu zdravotního střediska a specializovaných nemocnic, včetně diagnostického centra, centra alternativní medicíny a dalších.

Stát: sk Slovenská republika Více...
H2O pro Merklín

H2O pro Merklín

Geologický průzkum a vrt cca 30 m hloubky, trasa potrubí od vrtu do domu cca 150 metrů. Pokud nenajdeme vhodný prostor u nás, budeme muset jednat s Českými lesy, jejichž pozemky jsou kolem nás. Na projekt se shání peníze prostřednictvím charitativních akci, takže kromě zaplacené práce, ještě umístění reklamy jako realizátora při zveřejnění výsledků získaných grantů. Jako nezisková organizace volíme mezi cenou a kvalitou střední cestu. Cena je rozhodující. Místo realizace Merklín.

Stát: cz Česká republika Více...
Vybudování přístavu s port budovou

Vybudování přístavu s port budovou

Hledáme projektanty, stavitele, dodavatele a subdodavatele na vybudování přístavu s port budovou a obslužnými programy. Požadujeme hloubení, meliorace půdy a nivelační práce. Dodávka stavby pro Bahrajn. Rozpočet = $ 1.1 miliardy.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta

Potřeboval bych doma přeložit stávající vodovodní přípojku i se šachtou o cca 3m dál.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Vybudování přístavu

Vybudování přístavu

Hledáme stavební společnost, která by nám do zahraniční byla schopna přijet vybudovat přístav s port budovou a obslužnými programy. Práce budou obsahovat hloubení, melioraci půdy a nivelační práce. Místo realizace Bahrajnu. Rozpočet = $ 1.1 miliardy.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Zpevnění asfaltorecyklátem

Zpevnění asfaltorecyklátem

Poptáváme zpevnění asfaltorecyklátem. Jedná se o cca 1000 m2 venkovní plochy v areálu bývalého zemědělského družstva u Kouřimi.
Povrch je v současné době prašný, kamenitý, částečně asfaltovaný.
Cílem je zpevnit (udělat kufr, podloží a navrch ideálně asfaltový recyklát)
Půdorys který by bylo potřeba zpevnit je v příloze.

Stát: cz Česká republika Více...
Úprava terénu - zahrada

Úprava terénu - zahrada

Poptáváme nabídku úpravy terénu kolem novostavby rodinného domu a přilehlé zahrady. Jedná se o srovnání terénu a přípravu na osetí trávou případně i s osetím celkem se jedná cca o 800 m2, prosím o cenové nabídky.

Stát: cz Česká republika Více...
Stavební práce

Stavební práce

Poptáváme provedení výkopů, opěrných betonových stěn sklepa a stropů.
Stavba je v proluce mezi domy, hloubka výkopů 4 m. Místo stavby Kolín.

Stát: cz Česká republika Více...
Navezení zeminy

Navezení zeminy

Hledáme firmu k navezení zeminy do Boskovic.
- jedná se o navezení zeminy na parcely viz příloha(cca 2842 m2) výška zeminy 70 - 100 cm, dále přesun vlastní ornice z vedlejšího pozemku.
- pokud provádíte měli bychom zájem i o jednoduché oplocení pozemku a výsadbu zeleně.
- může být jen samostatně navezení zeminy.

Stát: cz Česká republika Více...
Oprava hydroizolace

Oprava hydroizolace

Poptáváme opravu hydroizolace na RD ve Zdiměřicích. Zásah je třeba provést v co nejkratší lhůtě.

Stát: cz Česká republika Více...
Vrtaná studna

Vrtaná studna

Pro náš výrobní závod poptáváme zhotovení vrtané studny - průměr cca 250 mm s předpokládanou hloubkou vrtu cca 80 m pro dosažení stálé vydatnosti cca 1,5 l vody za vteřinu.
V cenové nabídce prosím uveďte zvlášť cenu za 1 metr, náklady na projektovou dokumentaci, posudky, zemní práce, čerpací techniku, atd.

Nabídky zasílat pouze e-mailem. A v případě nejasností mne kontaktujte na tel.

Stát: cz Česká republika Více...
Výkopové práce

Výkopové práce

Prosíme o cenovou nabídku na spodní stavbu - výkopové práce, Nitra - Lehota.
157 m3 - Odstr. ornice do 100 m a do 1000 m3.
222 +43 m3 - Výkop rýhy do š.600 mm v horn.1a2 nad 100 m3.
222 +43 m3 - Vodor. premies. výkop. z horn.1-4 do 20 m.
161 +524 m2 - Zhutne. podložia z rostlé horniny 1 až 4.
161 +524 m2 - Podklad ze štrkop. s rozprest. a zhut. po zhutnění hr.100mm.
84 m3 - Odkop. nezapaž. v horn. 1a2, nad 100 do 1000 m3.
84 m3 - Vodor. premiest. výkopku z horn.1-4 do 20 m.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Bagrování dna

Bagrování dna

Hledáme firmy na vybagrování dna pro vytvoření přístavů a k výstavbě domů v Bahrajnu. Výstavba se má konat co nejdříve. Výhodou komunikace v anglickém jazyce.

Stát: sk Slovenská republika Více...
Zednicko-betonářské práce

Zednicko-betonářské práce

Poptáváme zhotovení 6 ks betonových základových patek pro garážové stání.
Rozměr patky, vnitřní rozměr: 40x40 cm, hloubka 55 cm.
Místo realizace Opařany u Tábora.
Nabídku s uvedením termínu zašlete e-mailem, děkuji.

Stát: cz Česká republika Více...